Verbogts laatste en enige productie met het Projectkoor Noord Nederland zal nu dan uiteindelijk aan het einde van het jaar te horen zijn. Zo meldt een affiche vreugdevol. Niet in de Martinikerk zoals hij aanvankelijk snoefde maar in meer bescheiden godshuizen in het noorden van het land. De affiche meldt braaf als thema: “Klanken ontmoeten elkaar.” Oorspronkelijk luidde het thema: “Hildegard von Bingen ontmoet Tomás Luis de Victoria.” Nadat iemand hem gewezen heeft op de zinledigheid, onmogelijkheid en onwaarschijnlijkheid van een dergelijke ontmoeting heeft hij de thematische aanduiding aangepast. “Klanken ontmoeten elkaar” heeft evenmin betekenis maar wat van apen komt wil luizen. Ontmoet is een favoriet begrip van verbogt, hij gebruikt het al vijfentwintig jaar.
Op de affiche staat een beschrijving van het artistieke proces. Hij haspelt ermee als een aap in een lintenwinkel. Hij rijt het Officium Defunctorum van de Victoria aan stukken en  vult de spleten mijn zijn kwaadaardig zaad: nogal langdradige bewerkingen op melodie en tekst van von Bingen. Wat de reden en het doel hiervan is blijft onduidelijk. Het lijkt erop of hij niet een werk uit de Renaissance naar behoren uit kan voeren en daarom de bezoeker die 15 euro heeft neergeteld, deze apenstreek levert.
De aandoenlijke mevrouw verbogt, de kwakzalver en zienster slaat haar mediamieke gong om het begin, einde of midden aan te kondigen. Ook daar ontbreekt betekenis. Wie de affiche wil lezen lette op de kanjer van een grammaticale fout en een zonderlinge voorstelling van het fysische verschijnsel boventonen.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s