Verbogt, de muzikale kiloknaller

 

Er is een Amerikaanse universiteit die over een database beschikt met daarin meer dan 30.000 in druk verschenen muziekwerken uit de periode 1465-1600. Zonder veel moeite is er een aanvullende verzameling te vinden of een verzameling die eerstgenoemde database in aantal overtreft.

Als liefhebber van muziek uit de Renaissance loop je te watertanden door zoveel overvloed: 5000 op muziek gezette missen, met daaronder een flink aantal dodemissen en 25.000 motetten.

Daarvan iets ten gehore brengen vergt inzet van zangers en dirigent. Van de laatste mag je verwachten dat hij op basis van zijn opleiding en ervaring wat verder in het verleden liggende muziek op behoorlijke wijze uit kan voeren. Het Projectkoor Noord Nederland heeft lak aan historische uitvoeringspraktijken. Het ontbreekt het koor aan muziekhistorisch besef. Voor hen is een uitvoering van een muziekwerk geen eerbetoon aan het vernuft van de toonschepper, maar aan de persoon van verbogt. (En een bijdrage aan diens oudedagsvoorziening) Dat valt hen niet kwalijk te nemen. Dat valt verbogt wel kwalijk te nemen.

Verbogt pakt de verfijnde lendebiefstuk uit een werk van de Victoria en vermengt het met het slachtafval van zijn eigen op muziek gezette bedenksels. De laatste zijn hem al of niet telepathisch doorgekomen afkomstig van Hildegard von Bingen die op gelijkluidende wijze de boodschap aannam van de grote bestierder. (“Anders nog iets?” vroeg de slager) Hij maakt er gehakt van voor in de reclame.

Inmiddels is het bedenkelijk dat enige zeloten uit het koor proberen bijdragen over het werk van verbogt te dwarsbomen. Zijn vrouw, van slagerij Beukema speelt hierin een leidinggevende rol. Haar kunstgebit volgt traag de bewegingen van de lippen: “Is gehakt soms niet goed genoeg voor jullie?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s